Hva er Monade

De 4 elementer… Jord, Luft, Ild og Vann

 

Vilje og Kraft

Kjærlighet/Visdom

Aktiv Intelligens

Da jeg første gangen leste om Monade, ble jeg frustrert over hvor komplisert og ”uforståelig” det umiddelbart virket. Alikevel leste jeg den flere ganger, og etter hvert begynte jeg og fatte interesse for begrepet Monade. Det er ikke noe enkelt begrep, men likevel interessant.

Da jeg skulle skrive om Monade til min egen hjemmeside, forsøkte jeg og hente inn definisjoner utenfra…fra andre som har forsøkt å sette ord på hva det var for dem, og jeg opplevde at det bare ble masse ord, satt sammen av andre enn meg selv… og veldig ”høytsvevende” og uhåndgripelig. Det var ikke mine ord.

Etter som jeg begraver meg i materien omkring Monade, blir det mer og mer klart for meg at det må finnes en enkel forklaring på dette, om jeg har klart det vet jeg ikke, men slik Monade framstår for meg, har jeg forsøkt å formidle gjennom min musikk,
Så får det være opp til andre og finne filosofiske definisjoner på begrepet Monade.

For å billedlig gjøre hvordan jeg oppfatter Monade, vil jeg dele med dere hvordan jeg opplevde det første gang gjennom meditasjon.

Meditasjon.
Da jeg første gang skulle meditere, hadde jeg tilegnet meg en masse teoretisk kunnskap om hvordan jeg skulle puste, sitte, tenke (eller ikke tenke)…en rekke metoder og teknikker for å oppnå et stadie av ”intetness” eller tomhet, eller hva det var jeg skulle oppnå. Med all denne teoretiske kunnskap satte jeg da igang, sammen med mennesker som ”kunne” dette.
Det gikk som det måtte gå….ikke i det hele tatt, var altfor opptatt av å huske puste teknikker og rekkefølger og var kjempe frustrert når jeg ikke klarte det. Hørte den en historien flottere enn den andre om hovr fantastisk dette med meditasjon var, og sa til meg selv at disse greiene her, var ikke noe for meg.

Håndgripelighet.
Siden jeg alltid har vært opptatt av natur, og er født ved kysten, har havet vært et natur element som har hatt stor betydning for meg. Følelsen av å være på havet, kjenne lukta og kreftene, stillheten og ”brølet” og bevegelsene havet har.
Etter hvert som jeg fikk oppleve og få personlige erfaringer med de andre elementene, og fikk erfare særegenhetene med fjellet, lufta, jorden… ble også disse elementene veldig viktige for meg og min musikalske kreativitet. Alle disse konkrete opplevelsene av de forskjellige elementene er noe som jeg forsøker å gjenskape i musikken min. Det er opplevelsen av å være i ett med elementene som jeg ønsker å formidle igjennom musikken, og som for meg er den beste meditasjonen.
Dette er det jeg tror er Monade..
Det har blitt for meg noe vakkert og håndgripelig.

Derfor har jeg valgt og kalle hjemmesiden for Monade Music Productions